Size göre ihlas kavramı niçin Kur’an’ın temel kavramlarından biridir, arkadaşlarınızla değerlendiriniz

Size göre ihlas kavramı niçin Kur’an’ın temel kavramlarından biridir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Çünkü İslam’da en değerli şey önce insanın kendini bilmesi, nefsine hakim olabilmesidir. Yüreğinin iyilikle dolabilmesidir. İhlâslı olmak için, sirk ve riyadan, batıl inançlardan, kötü duygu ve düşüncelerden, çıkar hesaplardan ve genel manada gösteriş arzusundan kalbi temizlemeyi, her türlü hayırlı faaliyete iyi niyetle yönelmeyi, yalnız Allah’ın rızasını gözetmeyi arzu etmekle olur.

İhlasın kelime manası; arıtma, saflaştırma, ayırma, katışığını giderme manasına gelmektedir.

İhlas; ferdin, ibadet ve taatinde Cenab-ı Hakk’ı emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanmasıdır. Abd ve Mabud münasebetlerinde sır tutucu olması, tabiri diğerle, vazife ve sorumluluklarını O emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirkende Onun hoşnutluğunu hedeflemesi ve Onun uhrevi tevecühlerine yönelmesinden ibarettir. Ki, saflardan saf sadıkların en önemli vasıflarından biri sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir