Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 14 Öğretim Elemanı Alımı 2022 – Eleman İlanı

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23 ve 24.maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır. Resmi ilan metni için tıklayınız Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:Başvuru dilekçesi ( adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), Özgeçmiş, Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)), Yabancı dil belgesi, Yayın listesi, 2 (iki) adet fotoğraf, Kimlik fotokopisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.) DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler: Doçentlik belgesi, 2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu ( adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form) İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.) 3-Yayın Dosyası:Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 1-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu ( adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form) İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.) 2-Yayın Dosyası: Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,4 (dört) adet flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir. Açıklamalar 1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır. 2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 3. Doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır. 4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez. 5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler internet adresinde yayımlanacaktır. 7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir. 8. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde iptal, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 14 Öğretim Elemanı Alımı 2022 – Eleman İlanı63805d4f63b0263805d5639ae363805d5e1de86 63805d64e9d6c

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir